Campingpas

For at overnatte på en af de godkendte danske campingpladser, skal man have et gyldigt campingpas.

Campingpasset kan købes på den første campingplads, du kommer til, på de lokale turistbureauer, hos Dansk Camping Union eller hos Dansk Vandrelaug.

Du udfylder blot en bestillingsformular, der fungerer som midlertidigt campingpas, indtil du får tilsendt det nye campingpas. Campingpasset vil være forsynet med et årsmærke, der er gyldigt for kalenderåret. Husk at medtage det midlertidige campingpas (bestillingsformularen), når du rejser videre.

Et gyldigt Campingpas udstedt i Danmark er også gyldigt i Norge, Sverige og Finland.

Alle gyldige campingpas er omfattet af en ansvarsforsikring overfor 3. person, såfremt pasindehaveren ikke selv har anden forsikringsmæssig dækning. Forsikringen dækker kun skader, som man ifølge dansk retspraksis kan drages til ansvar for.

Norge, Sverige, Finland og Danmark har et samarbejde om et fælles campingpas – Camping Card Scandinavia, som udstedes i de nordiske lande. Det betyder, at også tidligere udstedte nationale campingpas (plastikkort) stadig kan benyttes, de skal blot forsynes med et gyldigt årsmærke fra et af de nordiske lande.

Campingpasset dækker den person som passet er udstedt til, samt ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Er man derfor flere familier, eller har andre fra familien med på samme enhed, eller i samme hytte, skal der afleveres dækkende pas for alle som opholder sig på pladsen

Priser for campingpas i 2014

Campingpas: kr. 110,-
Alle kan få udstedt et selvstændigt campingpas, men børn under 15 år kun med forældrenes samtykke. Et campingpas gælder både par og enlige, samt deres hjemmeboende børn under 18 år. Alle skal have samme faste bopæl. Når man er fyldt 18 år, skal man have sit eget campingpas.

Grupper: kr. 110,-
Gruppepas udstedes til institutioner: Skoler, børnehaver, efterskoler, idrætsforeninger m.fl. Der skal være mindst 5 deltagere og højst 11 deltagere, der rejser sammen. Gruppens leder skal være fyldt 18 år. Passet skal for at være gyldigt, være ledsaget af en navneliste med samtlige deltagere.

Fornyelse af campingpas – nyt årsmærke: kr. 110,-
Hvis du allerede er i besiddelse af et plastickort campingpas fra et tidligere år, kan du blot købe et årsmærke – passet vil herefter være gyldigt resten af kalenderåret. Årsmærket kan købes på en af de godkendte campingpladser, på de lokale turistbureauer, hos Dansk Camping Union og hos Dansk Vandrelaug.

Transitpas: kr. 35,-
Skal du kun have en enkelt overnatning på en campingplads, kan du købe et transitpas.

             Bestil Campingpas her !!!

Bestil dit campingpas her, så det ligger klar i informationen når du ankommer.

Bemærk !!

Fra i år gælder det nordiske campingpas foruden i de nordiske lande også i følgende lande:

  • Holland
  • Spanien
  • Schweiz
  • Kroatien
  • England
  • Tyskland
  • Frankrig
  • Italien
  • Luxenborg
  • Irland

For internationalt campingpas anbefaler vi medlemskab af DK-CampingClub